KURSUS INDUKSI SSM


ASAS PENILAIAN

Penilaian Modul Induksi Umum Kursus Induksi SSM bagi Kumpulan I adalah dibuat berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui Surat Pekeliling Bil.2 Tahun 1992 JPA 241/46 Jld.4 (68) bertarikh 31 Julai 1992. Penilaian tersebut adalah seperti berikut:

  • Ujian Akhir Kursus (UAK) = 40%
  • Penilaian Sepanjang Kursus (PSK) = 60%


PENILAIAN SEPANJANG KURSUS

Pemerhatian Fasilitator = 20%
Tugasan Individu = 20%
Tugasan Kumpulan = 20%

UJIAN AKHIR KURSUS

Ujian Akhir Kursus (UAK) dijalankan setelah peserta tamat mengikuti Modul Khusus dan Modul Umum.Seksyen A (Masa 40 minit)
  • Objektif (Aneka Pilihan) 40 soalan = 40 markah
  • Seksyen B (Masa 2 jam 30 minit)
  • Subjektif (Esei) 8 soalan = 60 markah, Jawab 2 soalan daripada Bahagian 1 dan 2 soalan daripada Bahagian 2KOLEKSI SOALAN KISSM SERTA JAWAPAN

dimaklumkan bahawa soalan kursus induksi ini berulang-ulang jadi ape lagi..baca dan ingat

KLIK DISINI0 comments: